torsdag 7 maj 2015

Tvångsomhändertagande av barn

Igår hade vi ett case som handlade om tvångsomhändertagande av barn. Det var ett riktig fall där en förälder var misstänkt på att misshandla sin dotter, men beviset som skulle styrka detta saknades. Oavsett detta anlitade Socialnämnden på misstankar och tog flickan från sina föräldrar och placerade henne i ett speciell hus.

En av vittne som hade misstanke om flickans misshandlade sade följande: 

"Vår dotter har en skolkamrat, I.E, som verkar bli alltmer ledsen och bekymrad. I.E. kommer ofta över till oss och leker med vår dotter (de ä, båda 10 år) och vi har märkt att hon är helst inte vill gå hem. Igår såg vi att hon hade stora blåmärken och rivsår på armar och rygg. När vi frågade I.E. om vad som hade hänt, så sade hon att "pappa är alltid arg och dum", men att vi inte får säga något till någon.
Vi är mycket oroliga för I.E. och vi hoppas att ni kan göra något. Vi utgår ifrån att ni inte I.E.s föräldrar få reda på att vi har kontaktat er.
Vänliga hälsningar,
Y.O och M.O."

Själva beslutet såg så här ut:

Beslut om att omedelbart omhänderta I.E., eftersom det inte går att invänta förvaltningsrättens ställningstagande till Socialnämndens ansökan om omhändertagande. 

I.E ska placeras i Utredningshemmet Nötskrikan för utredning och omhändertagande. 

Besluten går inte att överklaga. 

K. K.

Socialnämndens ordförande 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Under seminariet kom vi fram på att Socialnämnden hade fel och fick inte göra som de gjorde. De hade ingen styrkt bevis utan bara misstankar från vissa personer. Dessutom hade Socialnämnden fel när de skrev i beslutet att det inte går att överklaga detta. Ju, det är möjligt att överklaga enligt SoL, LVU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar